Mon-Sat : 09:00-17:00
16 Soi Krungthepdritar 37, Bangkok, Thailand
sales@qualitylabth.com
02-736-0539

Process Time

1. ระยะเวลาการผลิตสินค้า

a. แบบ Bulk ใช้เวลา 20 วันทำการ
b. แบบแบ่งบรรจุ งานออกแบบเสร็จเรียบร้อยและส่งบรรจุภัณฑ์ให้ทางบริษัทครบถ้วน

  • ต่ำกว่า 3,000 ชิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ
  • มากกว่า 3,000 ชิ้น ใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ

หมายเหตุ จำนวนวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแบบของบรรจุภัณฑ์

2. ระยะเวลาพัฒนาสูตร

a. พัฒนาจากสูตรมาตรฐาน (Our Products) ใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ
b. พัฒนาสูตรใหม่ หรือ พัฒนาจากสูตรอื่นที่ลูกค้าสนใจ ใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ

หากมีการปรับสูตรหลังส่งตัวอย่าง ถือว่าเป็นการพัฒนาใหม่

3. การเตรียมอุปกรณ์การผลิต

ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าเผื่อบรรจุภัณฑ์ 5-10% จากยอดสั่ง
กรณีอุปกรณ์การผลิตเหลือ ทางบริษัทจะส่งบรรจุภัณฑ์คืนพร้อมสินค้าค่ะ

4. ระยะเวลาการขอเอกสารจดแจ้งจาก อย.

a. ใบจดแจ้งจากอย. ใช้เวลาประมาณ 30 วัน
b. ใบ Certificate of Free Sale ใช้เวลาประมาณ 14 วัน

5. ระยะเวลาการออกแบบ

a. โลโก้ ฉลาก กล่อง ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
b. โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา แคตตาลอค ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

6. ระยะเวลาการพิมพ์

a. การพิมพ์กล่อง โบรชัวร์ แคตตาลอค การสกรีนบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์