Mon-Sat : 09:00-17:00
16 Soi Krungthepdritar 37, Bangkok, Thailand
sales@qualitylabth.com
02-736-0539

New Formular

1. Concept Brainstorming

ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียด ลักษณะ ตัวอย่าง และแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ จากทางช่องทางการติดต่อต่างๆ หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่บริษัท

2. Quotation ค่าพัฒนาสูตร

เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาในการสั่งผลิตภัณฑ์แบบ New Formula  ขั้นต้นซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 ค่าพัฒนาสูตร (RD)
ลูกค้าเซ็นต์รับรองและชำระค่าพัฒนาสูตรใหม่ 7,000 บาทต่อสูตรและกลิ่น ตามข้อตกลงในใบเสนอราคา ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์)
กรณีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตรวจ SPF
ช่องทางการชำระเงิน

3. R&D พัฒนาสูตรและส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทดลอง

เจ้าหน้าที่จะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทดลอง ลูกค้าสามารถปรับสูตรได้ 3 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ยกเว้นเปลี่ยนแปลงประเภทของผลิตภัณฑ์)

4. Quotation: รายละเอียดในการสั่งผลิตและใบเสนอราคา

เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสูตร เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาในการสั่งผลิตภัณฑ์แบบ New Formula  ซึ่งประกอบไปด้วย
4.1 ค่าผลิต และรายละเอียดขั้นต่ำในการผลิต (MOQ Bulk)
ลูกค้าต้องสั่งสินค้าในราคาขั้นต่ำ 40,000 บาท
4.2 ค่าบรรจุภัณฑ์ (Pack Material)
ลูกค้าสามารถหาบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวลูกค้าเองเลือก หรือซื้อบรรจุภัณฑ์กับทางบริษัท
4.3 ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging Design)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ โบรชัวร์ และแบนเนอร์ ตามรายละเอียดสินค้าบนผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการในการออกแบบ
4.4 ค่าขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์
การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
ราคา 2,000 บาทต่อสูตร
ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์

5. การชำระเงิน

ลูกค้าเซ็นรับรองและชำระเงินตามใบเสนอราคา ช่องทางการชำระเงิน

6. การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

แผนกผลิตภัณฑ์จะทำการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือก ใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ

7. บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์

เมื่อลูกค้าทดลองและพอใจในผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ทางบริษัทจะขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-21 วันทำการ กรณีที่ไม่ผ่าน จะต้องทำการปรับปรุงสูตร และจดแจ้งใหม่ ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องสำอางค์

8. สั่งผลิตบรรจุภัณฑ์

เมื่อสินค้าผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์ จึงสามารถเริ่มสั่งพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ตามข้อมูลที่ยื่น อย. บนบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง, Front & Back Label โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท Quality Lab การสั่งผลิตใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ

9. การผลิตผลิตภัณฑ์

บริษัทจะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ หลังจากบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์การผลิตครบถ้วน ใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ

10. จัดส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าที่พร้อมจะจัดจำหน่ายได้โดยทันที